Consultancy

In een digitale omgeving die snel verandert hebben veel bedrijven de Agile manier van werken geïmplementeerd. Hierbij speelt de kwaliteitscontrole een belangrijke rol in de gehele levenscyclus van uw software development proces. Veranderende marktomstandigheden vragen om een doeltreffende testaanpak, geïntegreerd in uw bestaande IT-organisatie.


Uw organisatie kan ervoor kiezen om de ene keer strikt en meer gestructureerd aan het werk te gaan met het testen en de volgende keer minder gestructureerd en meer flexibel. Het ultieme doel moet zijn altijd grip te krijgen op de testprocessen. SEQConsulting kan uw bedrijf helpen om het heft in eigen hand te nemen en te houden en het testen te gaan gebruiken als middel om de kwaliteit en productiviteit binnen uw bedrijf te garanderen.


SEQConsulting hanteert de Agile manier van werken en blijft zijn concurrenten voor door te focussen op het aanbod en vooral te adviseren en richting te geven in wat klanten echt nodig hebben. Ook zorgen wij ervoor dat het waardevolle menselijke kapitaal goed is uitgerust met de vereiste expertise om de taken goed te kunnen vervullen. We luisteren goed naar de wensen van onze klanten en voeren continu verbeteringen door.


Onze consultants zijn gecertificeerd in TMap, STQB advanced Level. Zij hebben testkennis en -ervaring in de bedrijfsprocessen en in de testautomatisering met Katalon Studio en Tosca.