De Blockchain: één van de oplossingen voor een crises na de verkiezingen in Afrika

Introductie

In onze vorige artikelen hebben we u verteld over wat Blockchain is en het populaire gebruik ervan in verschillende takken van  industrieën. In dit artikel, zonder echter in te gaan op puur technische demonstraties, zullen we praten over wat deze technologie kan brengen aan oplossingen voor een crises na de verkiezingen. Vooral in Afrika waar de resultaten nog steeds worden betwist vanwege het gebrek aan vertrouwen in het traditionele verkiezingsproces en /of bewezen of vermoede onregelmatigheden.

Wat verkiezingen betreft heeft de komst van ICT een omwenteling doorgemaakt. Deze laatste hebben op het gebied van stemmen ingegrepen door elektronisch stemmen in te voeren. Elektronisch stemmen is een gematerialiseerde stemsysteem met geautomatiseerde telling. Met name stembiljetten met behulp van computersystemen.

Ten opzichte van traditioneel stemmen heeft elektronisch stemmen genoeg voordelen zoals het verminderen van fouten met betrekking tot papieren dragers, het vrijwel direct verkrijgen van resultaten zodra de stemming is gesloten, vertrouwelijkheid, het geheim van de stemming en een forse kostenreductie.

Technologie voor het opslaan en verzenden van informatie, transparant, veilig en gedecentraliseerd en zonder een controleorgaan. De Blockchain werd geboren met de virtuele valuta Bitcoin om betaling via internet te beveiligen zonder de noodzaak van een vertrouwde derde partij zoals de bank.

De Blockchain is in de eerste plaats een concept en een technologie die transparantie en veiligheid van informatieoverdracht garandeert. Vanaf dat moment worden tal van andere toepassingen mogelijk zoals het gebruik ervan in het verkiezingsproces.

Contextualisering

Stemmen is altijd een gevoelig onderwerp geweest in de wereld maar vooral in Afrika. Hoewel de staten er trots op zijn democraten te zijn, komt stemmen voor sommigen overéén met oorlog en onveiligheid… De verkiezingsprocessen worden bijna altijd ontsierd door aanzienlijke vermoedens van fraude. Wat vaak resulteert in geweld na de verkiezingen.

Traditionele verkiezingen zijn complexe evenementen om te organiseren: registratie op lijsten, ontvangst van miljoenen kiezers, mobilisatie van agenten en het tellen van de stembiljetten. We weten dat voor eerlijke verkiezingen aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan zoals: een eerlijke verkiezingscampagne, toegang tot stembureaus en natuurlijk het correct tellen van de stemmen.

Bovendien hebben kiezers vertrouwen in de oprechtheid van de resultaten als ze van mening zijn dat de geldende regels zijn nageleefd. Geconfronteerd met de vraag naar het zeer complexe en dure traditionele stemsysteem, de vele schandalen van vervalste verkiezingen, beschuldigingen van “stembusvulling” en storingen, verschijnt de Blockchain als het wondermiddel in het licht van een verouderd traditioneel systeem. Een krachtige oplossing om veilig stemmen te garanderen.

Dit is het project dat al is gestart door een aantal landen die vastbesloten zijn dit gedecentraliseerde en onschendbare register te gebruiken in het kader van hun verkiezingen. Deze nieuwe systemen beloven meer flexibiliteit en verbeterde veiligheid: het manipuleren van verkiezingen en het hacken van computers wordt bijna onmogelijk.

Verkiezingstransparantie is daarom een ​​essentiële basis voor het vertrouwen van kiezers en de legitimiteit van gekozen functionarissen. De Blockchain maakt het dus mogelijk om het vertrouwen te geven dat in bepaalde landen soms ontbreekt.

 Waar zou de Blockchain voor kunnen worden gebruikt?

De Blockchain is een database die de geschiedenis bevat van alle uitwisselingen tussen zijn gebruikers sinds de oprichting ervan. Deze database is veilig en gedistribueerd: hij wordt gedeeld door de verschillende gebruikers, zonder tussenpersonen, waardoor iedereen de geldigheid van de keten kan controleren.

Het doel van het gebruik van de Blockchain-technologie in het verkiezingsproces is om de verkiezingen in real-time te begeleiden en  de stemming volledig onafhankelijk, vrij en transparant te maken om de integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen. Dit is mogelijk omdat de Blockchain een gedecentraliseerd systeem is. Dat wil zeggen dat het door geen enkele organisatie, en in dit geval door een kiescommissie, wordt beheerd.

Bij traditioneel stemmen is het onmogelijk om te weten wat er van wordt als het stembiljet eenmaal in de stembus is geschoven. De implementatie van een decentraal systeem maakt het mogelijk om de stemming te volgen en de stemmen in real-time te tellen.

Een van de eigenschappen van de Blockchain is de onmogelijkheid om de informatie die erop staat te wijzigen. Elke poging tot fraude houdt in dat de informatie van een stembiljet wordt gewijzigd zonder te worden gedetecteerd: iets wat onmogelijk is omdat elk blok cryptografisch is gekoppeld aan het vorige. Bovendien zou met de Blockchain het foutenpercentage tijdens de telling bijna nul zijn.

Deze technologie zou daarom worden gebruikt om presidentskandidaten en kiezers in staat te stellen veilig toegang te krijgen tot de resultaten. Dit waardoor elke kandidaat de voortgang van de stemming zou kunnen zien terwijl deze vordert en zo verkiezingsfraude zou kunnen voorkomen. Het zal ook voorkomen dat er geschillen kunnen zijn over de resultaten die de vrede in het land in gevaar kunnen brengen.

Het Blockchain-stemsysteem zal werken zoals de Bitcoin-cryptocurrency, behalve dat de transacties niet monetair maar electoraal zullen zijn. Elke stem wordt geverifieerd, gevalideerd en geregistreerd door alle deelnemers en zelfs door derden. Net als bij de Bitcoin zou het voldoende zijn om de software naar uw computer te downloaden om de legitimiteit van de minste stem in real-time te kunnen zien.

Dankzij de Blockchain zal het verkiezingsbestand transparant zijn. Aangezien iedereen die de applicatie heeft gedownload, de registratie van kiezers in real-time kan volgen en gemakkelijk kan controleren of een persoon die niet aan de voorwaarden voldoet, frauduleus is geregistreerd.

Beveiliging is een ander centraal element. De soliditeit van de Blockchain, in het licht van computeraanvallen, hoeft niet meer te worden aangetoond omdat het een gedistribueerd grootboek is. Als je het wilt corrumperen dan moet je het op alle machines doen. Wat nog heel moeilijk is. Het is alsof iedereen een authentiek exemplaar van elk stemhokje in huis heeft. Om een ​​enkele stem te manipuleren zal er gemanipuleerd moeten worden op alle verspreide exemplaren.

Iedereen kan de opnames zien maar alleen geaccrediteerde personen kunnen de gegevens invoeren. Dit zorgt voor een grote transparantie. Zo kunnen de mogelijkheden van verkiezingsfraude worden geminimaliseerd. Zelfs als de zwakke schakel de geaccrediteerde personen zelf blijken te zijn.

Toegang tot stembureaus zou geen probleem meer zijn aangezien kiezers met een simpele klik op afstand (thuis, op het werk enz.) zouden kunnen stemmen. Dit waardoor een grotere meerderheid van de burgers aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen.

Als onderdeel van het Blockchain-stemmen heeft de burger een Token dat is gekoppeld aan een niet-zichtbaar privé e-mailadres dat zijn anonimiteit garandeert. Door dubbele transacties structureel te verbieden voorkomt de Blockchain dat kiezers meerdere keren stemmen waardoor volledige transparantie over het stemproces wordt gegarandeerd.

De grenzen van de Blockchain-technologie in het verkiezingsproces

Deze technologie zal geen einde maken aan een aantal grote uitdagingen i.v.m. traditionele verkiezingen zoals: de problemen van ongelijke verdeling van campagnegelden of interferentie.

Bovendien impliceert stemmen via de Blockchain een internetverbinding, wat vooral in arme landen een probleem is.

Daarnaast is de Blockchain een complexe technologie en moeilijk te begrijpen. Het is dan ook een groot probleem dat verkiezingen worden georganiseerd met technologie die mensen niet begrijpen.

De vraag naar het succes van de implementatie van de Blockchain in Afrika hangt af van de mentaliteit van de leiders. Het enige dat nodig is, is echte politieke wil van de besluitvormers.

Médiatrice Nkurunziza