Artificial Intelligence en Internet of Things: wanneer deze technologieën worden gecombineerd

In onze vorige artikelen vertelden we je over Internet of Things en Artificial Intelligence. Elk van zijn technologieën heeft zijn eigen gebruik en voor- en nadelen in vergelijking met de andere.

We definieerden:

• Kunstmatige Intelligentie: (AI voor Artificial Intelligence in het Engels) als alle wetenschappen, theorieën en technieken die worden geïmplementeerd om machines te produceren die menselijke intelligentie kunnen simuleren en dus de cognitieve capaciteiten van een mens kunnen imiteren.

• Het Internet der dingen ( IoT voor Internet of Things in het Engels): als de term die objecten aanduidt en die verbonden zijn met het internet en die met mensen kunnen communiceren maar ook onderling. Het maakt het mogelijk om miljarden objecten en miljarden mensen met elkaar te verbinden.

 En als we deze technologieën voor eenmalig gebruik zouden combineren? Wat zouden we dan krijgen?

Los daarvan zijn AI en Internet of Things  technologieën die ons dagelijks leven verbeteren. Maar hun combinatie kan belangrijke innovaties creëren en objecten de mogelijkheid geven om beslissingen te nemen en te handelen zonder enige menselijke tussenkomst.

De combinatie van deze twee technologieën staat bekend als “Artificial Intelligence of Objects (of AIoT in het Engels voor Artificial Intelligence of Things)”.

AIoT combineert de kracht van Artificial Intelligence (AI) en de infrastructuur van het Internet of Things (IoT) waardoor de werking van verbonden objecten efficiënter wordt, het beheer en de analyse van gegevens geavanceerder en de interactie tussen mens en computer verbetert.

Het is duidelijk dat, naarmate het aantal apparaten toeneemt, ook de datavolumes zullen toenemen. Dit is waar Artificial Intelligence om de hoek komt kijken omdat het het belangrijkste onderdeel is om deze gegevens te begrijpen.

In dit artikel gebruiken we de Engelse afkortingen AI om Artificial Intelligence aan te duiden, IoT voor het Internet of Things en AIoT om de Artificial Intelligence of Things aan te duiden.

Hoe werkt deze combinatie?

Het Internet of Things gaat over fysieke objecten die met het internet zijn verbonden (smartphones, gloeilampen, thermostaten, wasmachines, robots, horloges, voertuigen enz.). Deze objecten hebben sensoren waarmee ze gegevens kunnen ontvangen en verzenden.

Voor het IoT zijn dit dus toepassingen die eerder gebaseerd zijn op het verzamelen van gegevens in de fysieke wereld en op de onbewerkte teruggave van deze gegevens. Verbonden objecten blijven op het gebied van datamonitoring omdat deze worden opgeslagen en geretourneerd zoals ze zijn.

Artificial Intelligence van haar kant heeft deze gegevens nodig om ze om te zetten in waardevolle informatie voor effectieve besluitvorming. AI maakt het bijvoorbeeld mogelijk om heel snel data van verbonden objecten te analyseren om nauwkeurige voorspellingen te doen in een bepaald gebied en geavanceerde functionaliteiten te verkrijgen. Maar ook om acties voor te stellen om risicovolle situaties te vermijden of om ecosystemen te optimaliseren.

Deze twee technologieën zijn uiteindelijk onderling afhankelijk om een ​​belang te hebben. AI brengt zijn Machine-Learning mogelijkheden naar verbonden objecten en IoT brengt connectiviteit en gegevensuitwisseling naar AI om processen te automatiseren. Dit maakt apparaten communicatiever, slimmer en in staat om meer informatie te verwerken en belangrijkere beslissingen te nemen. AI kan verbonden objecten slimmer maken.

Met andere woorden: het Internet of Things maakt het verzamelen van gegevens mogelijk en vergemakkelijkt de communicatie tussen objecten en de wereld. En als we het combineren met Artificial Intelligence is het alsof we een brein toevoegen dat betekenis geeft aan het hele systeem.

Machines kunnen dan betere beslissingen nemen die leiden tot proactieve interventie, intelligente automatisering en betere prestaties en efficiëntie. Allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Praktijkvoorbeelden van de AIoT

De combinatie van het Internet of Things en Artificial Intelligence maakt AIoT een krachtig en belangrijk hulpmiddel voor veel toepassingen. Laten we er een paar bekijken:

• Slimme winkel

Een camerasysteem dat op een computer is aangesloten kan gezichtsherkenning gebruiken om klanten te identificeren terwijl ze door de winkeldeur lopen.

Het verzamelt dus informatie over klanten zoals hun geslacht of hun smaak in termen van producten en analyseert de gegevens om hun gedrag te voorspellen.

Dit rapport biedt informatie om beslissingen te nemen over winkelactiviteiten, marketing of optimale productplaatsing. Het zal ook de cyberbeveiliging, gegevensverwerking en telecommunicatie verbeteren.

• Bewaking door drones

In een “slimme” stad zijn verschillende praktische toepassingen voor AIoT. Bijvoorbeeld verkeerstoezicht door drones. Deze real-time monitoring kan helpen om de verkeersstroom te vergemakkelijken en zo de files te verminderen.

Wanneer drones worden ingezet om een ​​groot gebied te onderzoeken kunnen ze verkeersgegevens verzenden en vervolgens kan AI de gegevens analyseren. Dit maakt het mogelijk om, zonder menselijke tussenkomst, beslissingen te nemen over de beste manier om files te verminderen en snelheidslimieten en de timing van verkeerslichten aan te passen.

• Beheer van autonome voertuigen

AIoT wordt nu gebruikt om wagenparkvoertuigen te monitoren, voertuigonderhoud te volgen en gevaarlijk rijgedrag te identificeren.

Dankzij AIoT-apparaten, zoals GPS en andere sensoren in combinatie met een AI-systeem, kunnen bedrijven hun wagenpark beter beheren.

AIoT wordt ook gebruikt bij autonome voertuigen, zoals autopilot systemen, die radars, sonars, GPS en camera’s gebruiken om gegevens te verzamelen over rijomstandigheden zoals bij Tesla of Mercedes.

Vervolgens neemt een AI het over voor de besluitvorming over de verzamelde gegevens wat monitoring in de loop van de tijd mogelijk maakt.

• Autonome bezorgrobots

Net als het gebruik van AIoT, met autonome voertuigen, zijn autonome bezorgrobots of zelfs drones andere voorbeelden van AIoT.

Uitgerust met sensoren, die informatie verzamelen over de omgeving waar ze doorheen gaan en onmiddellijk beslissingen nemen over hoe te reageren dankzij hun kunstmatige intelligentieplatform aan boord, kunnen deze machines hun pad volgen en indien nodig aanpassen of (in geval van overmacht) zeer snel reageren.

Conclusie

Kortom: AI en het IoT zijn perfect complementair. Hun combinatie (The Artificial Intelligence of Objects) maakt het mogelijk om beslissingen en productiviteit te optimaliseren.

Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen en moet nog geperfectioneerd worden omdat het essentieel is om onderscheid te maken tussen wat nu mogelijk is en wat nog lang niet gedaan is.

De AIoT zal continue moeten worden ontwikkeld aangezien er nieuwe vormen van connectiviteit (zoals 5G en WiFi ) en beroepen zullen ontstaan.

De integratie van AI in verbonden objecten stelt hen in staat hun omgeving te begrijpen en (bijna) als een mens te denken.

Médiatrice Nkurunziza