Freelance:

Online zakendoen als één van de oplossingen tegen werkloosheid in Africa

In veel landen is de bestrijding van werkloosheid één van de hoogste prioriteiten van regeringen. De oorzaken van werkloosheid, met name onder afgestudeerden van het hoger onderwijs, zouden onder meer te wijten zijn aan de explosie van het aantal jongeren in de bevolking en een betere (min of meer) toegang tot het hoger onderwijs. Met als gevolg de komst van een toenemend aantal afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

In deze mondiale context, waar het totale aantal werklozen honderden miljoenen zou bedragen, heeft de wereldeconomie nog steeds moeite om voldoende fatsoenlijke banen te creëren voor de actieve bevolking.

De komst van nieuwe technologieën heeft geleid tot de creatie van nieuwe beroepen die bedrijven steeds meer nodig hebben. Met het internet en de evolutie van digitale technologie wenden veel mensen, vooral jonge mensen, zich in toenemende mate tot een nieuwe vorm van werk namelijk freelancen. Als het fenomeen de afgelopen jaren is gegroeid in de Verenigde Staten, Europa of Azië is het duidelijk dat Afrika niet kan achterblijven.

Dus wat is freelancen?

Freelancen is een term die ontleend is aan het Engels en in het Frans eenvoudigweg zelfstandige arbeider betekent. Het is zo simpel. Het duidt zowel een zelfstandig beroep als een zelfstandige aan.

De zelfstandige is een persoon die voor eigen rekening werkt. Die geen salaris heeft omdat hij niet afhankelijk is van particuliere bedrijven of overheidsdiensten. Die alleen werkt zonder loontrekkende medewerkers. Maar hij kan zich wenden tot externe dienstverleners om bepaalde taken te delegeren.

Naast de traditionele zelfstandigen (zoals winkeliers, advocaten, hoteliers en boeren) zijn we de afgelopen tien jaar getuige geweest van de opkomst van een nieuwe generatie zelfstandigen die we onder meer te danken hebben aan de revolutie die, door het dematerialiseren van uitwisselingen, het mogelijk maakt om overal en altijd te werken.

Online freelancen wordt steeds meer een toevluchtsoord voor veel werklozen. Hierdoor kunnen ze een activiteit uitoefenen, maar het is vooral een status, waarmee ze hun inkomen kunnen verhogen.

Online freelancen maakt het, dankzij de ontwikkeling van de web economie, mogelijk om gekwalificeerde werklozen om te zetten in zzp’ers. Door als Freelancer te werken, terwijl je op zoek bent naar een baan, kun je je expertise vergroten en je professionele netwerk ontwikkelen. De overgrote meerderheid van deze nieuwe zelfstandigen zijn ambachtslieden (loodgieters, schilders, timmerlieden enz.) of intellectuele dienstverleners (adviseurs, journalisten, grafische ontwerpers, IT-specialisten, accountants, bedrijfsleiders, trainers enz.).

Hoe werk je als Freelancer online?

Er zijn drie elementen nodig om als Freelancer online of “e-lance” te kunnen werken:

1. een computer met internettoegang

2. een manier om betaling voor je werk te ontvangen (d.w.z. door middel van een bankrekening of een online betaaldienst zoals Paypal, Payoneer of Moneybookers)

3. de vaardigheden die overeenkomen met de toegewezen missie

Voordelen of waarom werken als Freelancer?

Freelancen heeft verschillende voordelen. Hier zijn er enkele die je kunnen motiveren om freelancer te worden vooral als je op zoek bent naar een baan:

• Allereerst het opstellen van een CV

Je houdt jezelf actief. Het is zowel een positief signaal naar de markt als een manier om het zelfvertrouwen te behouden. Het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, tijdens de periode van werkloosheid, verhoogt dus aanzienlijk de kansen op het vinden van een baan. En bovenal is het een bron van inkomsten in afwachting van terugkeer naar het leven als werknemer of ondernemer (als men dat wil).

• Totale onafhankelijkheid

De zzp’er staat niet alléén aan het roer van de boot maar staat er ook alléén en zonder een relatie van ondergeschiktheid.

• Mobiliteit: geografische vrijheid

Met de freelance-modus kan een professional zijn werk vanaf elke plek uitvoeren: thuis, in een internet cafe of in een co-working ruimte. Deze mobiliteit stelt u in staat om van de ene werkplek naar de andere te gaan en tijd te hebben of zelfs tijd vrij te maken voor andere zaken.

• Mogelijkheid om overal ter wereld op afstand te werken

De zelfstandige kan op afstand werken ongeacht zijn geografische locatie. Je kunt werken met een multicultureel team: met mensen die je nog nooit hebt ontmoet en die zich buiten je land of continent bevinden.

• Autonoom beheer van werkuren

Als Freelancer heb je de mogelijkheid om je eigen planningen op te stellen. Of je nu kiest hoe laat je begint met werken, hoe laat je klaar bent en of je elke dag beschikbaar bent of niet. Er is geen verplichting om een ​​bepaald aantal uren per week te werken of om je aan een vast schema te houden zoals in een traditionele baan.

• Een professioneel netwerk

Prospectiewerk stelt u in staat uw netwerk te ontwikkelen wetende dat een tevreden klant morgen een overtuigde werkgever kan worden. Hij kent de kwaliteit van je werk al en je persoonlijkheid. Dat is elk sollicitatiegesprek ter wereld waard.

• Mogelijkheid om met meerdere bedrijven te werken

Omdat u uw planning beheert kunt u uw diensten aan veel klanten verlenen. Het grote voordeel van Freelancer worden is dat je inkomen niet van één plek komt zoals bij elke traditionele baan. Je hebt meerdere klanten over de hele wereld.

• Trots op persoonlijke prestatie

Als Freelancer heb je je succes alleen aan jezelf te danken.

Kortom: individuen, micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) gebruiken web platforms voor freelancen om een ​​deel van hun taken uit te besteden.

Enkele online Freelance platforms, toegankelijk voor Afrika:

• 5euros.com: een Frans microservice platform dat veel meer gebruikt wordt in Afrika

• Nyamga: het is een platform van microdiensten gericht op het Afrikaanse continent (in tegenstelling tot het vorige)

• Azowato: het is bijna hetzelfde principe als de vorige site of platform (Nyamga)

• Afreeklance: het is een platform dat verschillende freelancers in Afrika aanbiedt om je te helpen je doelen te bereiken

• Comnwork: Comnwork biedt u Afrikaanse experts met meerdere jaren ervaring

Médiatrice Nkurunziza