DR Congo: de stemmachine en geleerde lessen

In december 2018 gingen 22 miljoen Congolese kiezers naar de stembus om hun vertegenwoordigers op Nationaal en Provinciaal niveau te kiezen ondanks de controverse rond de stemmachine. Twee weken voor de verkiezingen konden de regerende partij en de oppositie het nog steeds niet eens worden over de introductie van deze nieuwe technologie in het verkiezingsproces. Ondertussen zette “The Independent National Electoral Commission”, CENI, haar bewustmakingscampagne over het gebruik van de stemmachine voort. De begeleiders van deze instelling voor ondersteuning van de democratie en verenigingen van het maatschappelijk middenveld hebben veelvuldige ontmoetingen gehad met studenten, vrouwen en andere jongeren om hun steun te verkrijgen.

Hoe zit het met stemmachines?

Valentin Lesfauries onthult:

“Met betrekking tot de DRC zijn stemmachines met spraakopname- en telmogelijkheden aangeschaft”, maar de voorzitter van de CENI bevestigde dat alleen de functionaliteit voor het afdrukken van stembiljetten zou worden gebruikt:

“De stemming in kwestie is inderdaad voor papieren stembiljetten en de machine bedient alleen het in situ afdrukken van de keuze van de kiezer op het stembiljet dat in de stembus moet worden geschoven. Volgens dezelfde telprocedure en compilatie als die volgden, in 2006 en 2011, in overeenstemming met de Congolese wetgeving.” » Corneille Naanga, voorzitter van de CENI.

Wettigheid van de procedure voor het verwerven van stemmachines

De aangekondigde introductie van stemmachines roept op twee punten vragen op over de wettigheid ervan. Ten eerste verbiedt de kieswet het gebruik van elektronisch stemmen voor toekomstige verkiezingen in artikel 237 ter12. Bovendien is de aankoop van deze apparatuur omgeven door grijze gebieden. Wat wijst op een gebrek aan kennis van het juridische kader van Congolese overheidsopdrachten.

In 2014 bezocht Abbé Appollinaire Malu Malu, voormalig president van CENI-DRC, Songdo in Zuid-Korea om het hoofdkantoor van de World Association of Election Management Bodies (A-WEB) [Boisselet 2018]13 te bezoeken. Rekening houdend met het fiasco van eerdere verkiezingen (en met name hun geschillen) ziet hij in nieuwe technologieën die worden toegepast op verkiezingen een middel om het proces te kalmeren. Dit is een gelegenheid voor hem om Ken Cho, directeur van Miru Systems, te ontmoeten. De voormalige voorzitter van de CENI zal in de loop van het jaar 2014 ook verschillende keren terugkeren naar Zuid-Korea.

Eind 2015 stierf Abbé Malu Malu en Corneille Nangaa volgde hem op aan het hoofd van de CENI. Hij heeft een nieuw team: Norbert Basengezi, gedeputeerde van de PPRD, de partij van Joseph Kabila. Een paar maanden later wordt zijn zoon, Marcellin Mukolo Basengezi, door Corneille Nangaa aangesteld als “Adviseur Nieuwe Technologieën” bij de CENI. Veel vermoedens wegen op zijn banden met Miru Systems [Muamba 2018]: de Adviseur Nieuwe Technologieën deed een deel van zijn studie in Zuid-Korea en voormalige leden van de CENI zullen hem zeker hebben zien deelnemen aan Miru-delegaties Systems [Boisselet 2018]. Maar aangezien Marcellin Mukolo Basengezi weigert zijn curriculum vitae te verstrekken is de informatie moeilijk te verifiëren. De heer Mukolo Basengezi zal tot eind 2017 actief deelnemen aan de onderhandelingen tussen CENI en Miru Systems. Het is een over-the-counter markt, zonder aanbesteding, die zal worden gehandhaafd.

Corneille Nangaa stelt vervolgens: “We hebben een procedure gebruikt die zeker uitzonderlijk maar legaal was en die bovendien eind januari 2018 door de Minister-President werd bekrachtigd en opgenomen in de maatregelen voor de toepassing van de kieswet. Het definitieve contract is nog niet ondertekend maar er is “geen weg meer terug”, met vermelding van de noodzaak om de verkiezingskalender te respecteren.

Stemmachine: een stap naar elektronisch stemmen!

Oswald Muhemeri is een verkiezingsdeskundige die de verkiezingsopleidingsschool in Centraal-Afrika (Kinshasa) heeft gevolgd. Hij deelt zijn ervaring met ons:

“In de DRC voorziet de kieswet in twee soorten stemmen: handmatig stemmen en elektronisch stemmen. Het is waar dat we tijdens het debat over het einde van het mandaat van Joseph Kabila getuige waren van veel tegenstrijdigheden over de te maken keuze. Op een gegeven moment had de CENI de mogelijkheid genoemd om de middelen te gebruiken om verkiezingen te vergemakkelijken gezien de beperkte tijd en middelenbeperkingen. De CENI was van mening dat dit soort stemmen zou kunnen worden gebruikt. Maar de wetgever had destijds bedenkingen geuit en wilde dat we terug zouden gaan naar handmatig stemmen en dat eerst elektronisch stemmen zou worden stopgezet. Het debat was geëvolueerd en op een gegeven moment had de CENI voorstellen gedaan en zo kwamen we bij de optie van de stemmachine”.

Oswald definieert de stemmachine als de elektronische stembus. In de franse wet betekent stemmachine elektronische stembus of stemcomputer. Oswald vervolgt in deze bewoordingen: “In de DRC heeft de wet nog niet gespecificeerd of het gebruik van de stemmachine elektronisch is of niet; en we denken dat we in het volgende debat over de kieswet duidelijkheid zullen moeten verschaffen. Het is niettemin waar dat de CENI tijdens onze stemming twee soorten stemmen had gebruikt. Ze gebruikte elektronische middelen. Zo werd de lezer zelf ertoe gebracht om via de machine zijn stembiljet te produceren. Dit geproduceerde stembiljet diende als een spoor om de stem te identificeren en de lezer moest zijn stembiljet zelf tevoorschijn halen en het in de stembus deponeren. Op dit niveau kunnen we stellen dat de CENI twee soorten middelen gebruikte: elektronische middelen en handmatige middelen. Maar we denken dat het in het volgende debat interessant zal zijn voor de wet om te specificeren of het gebruik van de stemmachine elektronisch is of niet. Over het algemeen bespaarde de stemmachine tijd en middelen. Wat dat betreft hadden we het doel bereikt omdat we op dezelfde dag de Presidents-, Nationale- en Provinciale parlementsverkiezingen konden organiseren.

Uiteindelijk faciliteerde de stemmachine ook het telproces en de productie van resultaten. Zoals elke nieuwigheid kreeg de stemmachine geen unanieme goedkeuring. Ieder mens, of hij nu een tegenstander is van de macht of van het maatschappelijk middenveld, is bang voor verandering en voor nieuwigheid. De stemmachine was actueel, een innovatie, en kon alleen maar op weerstand stuiten. Maar ik geloof dat met ervaring, als verkiezingswaarnemer, de geïnterviewde kiezers erkenden dat de stemmachine een zeer goed steminstrument was. Voor de volgende verkiezingen zal het nodig zijn de bevolking te sensibiliseren en mensen ertoe aan te zetten zich aan te sluiten en vertrouwen te scheppen rond het proces. “Fraude is niet gerelateerd aan de machine. Fraude is gerelateerd aan de menselijke natuur”, meent Oswald.

Door Bernardin Sebahire

Onderzoeker