Blockchain en zijn toepassingen

Blockchain is een technologie die nog in de kinderschoenen staat. Misschien hebben velen van ons gehoord van deze Blockchain-technologie. Als je de crypto-valuta kent, inclusief de beroemde Bitcoin, is het met behulp van deze technologie (de Blockchain) dat ze kunnen werken.

Hoewel het oorspronkelijk is ontworpen voor veilige Bitcoin-transacties is het ook essentieel voor andere sectoren. Dit omdat het  potentieel heeft om gegevensbeheer te vereenvoudigen en verder te beveiligen. Er wordt nu voorgesteld om verschillende sectoren te verbeteren: bestuur, energie, muziek enz.

Blockchain blijft echter een nieuw en onbegrepen concept.

Wat is Blockchain-technologie?

De Blockchain (letterlijk keten van blokken in het Frans), gecreëerd in 2009 in de financiële sector, wordt door de wiskundige Jean-Paul Delahaye gedefinieerd als: “Een zeer groot notitieboek dat iedereen vrij en gratis kan lezen en waarop iedereen ter wereld kan schrijven maar die onmogelijk uit te wissen en onverwoestbaar is”.

Een Blockchain is een register, een grote database, die de bijzonderheid heeft dat hij gelijktijdig wordt gedeeld met al zijn gebruikers. Allemaal ook houders van dit register en die ook allemaal de capaciteit hebben om er volgens specifieke regels gegevens in te voeren. Gemaakt door een computerprotocol dat zeer goed beveiligd is dankzij cryptografie.

Het is meer een bepaalde gedecentraliseerde structuur voor het opslaan van informatie die fraudebestendig, veilig en transparant moet zijn en die door geen enkele controle-instantie wordt beheerd.

Deze op vertrouwen gebaseerde technologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om digitaal en peer-to-peer geld te versturen zonder tussenkomst van een bank. Het is een technologie die helpt om de tussenpersoon uit te schakelen in veel traditionele sectoren: bankieren, verzekeringen, entertainment, overheid en meer.

Hoewel het een technologie is die nog in een vroeg stadium van ontwikkeling is wordt het in de realiteit al gebruikt voor crypto-valuta, voor het opslaan van overheidsgegevens enz. De meest populaire Blockchain tot nu toe is de Bitcoin.

De oorsprong van Blockchain

Blockchain werd ontdekt als de technologie die de uitwisseling van Bitcoins mogelijk maakt. Bitcoin is een digitale valuta die in 2008 is gemaakt door Satoshi Nakamoto, een persoon of groep die anoniem bleef.

Het was de groeiende populariteit van Bitcoin die het concept van Blockchain aan het licht bracht. Maar de Blockchain gaat verder dan het eenvoudige raamwerk van Bitcoin. Er zijn een groot aantal Blockchains die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Er zijn echter gemeenschappelijke kenmerken die helpen om het concept te situeren.

Hoe werkt Blockchain?

De Blockchain is als een grote notariële database waarin alle uitwisselingen worden gevonden die sinds zijn bestaan ​​hebben plaatsgevonden. Elk van de deelnemers heeft toegang tot een kopie van deze database. Evenals tot de volledige geschiedenis van alle uitwisselingen die sinds de oprichting tussen zijn gebruikers hebben plaatsgevonden. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

• De identificatie van elke partij wordt uitgevoerd door een cryptografisch proces.

• De transactie wordt verzonden naar een netwerk (of opslagknooppunt) van computers over de hele wereld.

• Elke “node” host een kopie van de database waarin de geschiedenis van de uitgevoerde transacties wordt vastgelegd. Alle belanghebbenden hebben er tegelijkertijd toegang toe.

• Het beveiligingssysteem is gebaseerd op een consensusmechanisme van alle “nodes” telkens wanneer informatie wordt toegevoegd. Gegevens worden gedecodeerd en geverifieerd door “datacenters” of “miners”. De aldus gevalideerde transactie wordt aan de database toegevoegd in de vorm van een blok versleutelde gegevens (dit is het “blok” in Blockchain).

• Gedecentraliseerd beveiligingsbeheer voorkomt vervalsing van transacties. Elk nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd is gekoppeld aan het vorige en een kopie wordt verzonden naar alle “nodes” van het netwerk. De integratie is chronologisch, onuitwisbaar en fraudebestendig.

De architectuur wordt beschreven als gedecentraliseerd omdat het niet wordt gehost door een enkele server maar “peer-to-peer” werkt ofwel van gebruiker tot gebruiker.

Wanneer een transactie wordt uitgegeven wordt deze onmiddellijk gepoold met andere transacties die tegelijkertijd worden vrijgegeven: deze laatste worden gegroepeerd in een blok. Eenmaal gemaakt moet dit blok worden beheerd.

Op deze manier registreert de Blockchain elke beweging, elke transactie of gebeurtenis en dit zorgt voor traceerbaarheid. Ervoor :

• Elke belanghebbende wordt geïdentificeerd door een pseudoniem of een identificatie die het moeilijk of zelfs onmogelijk zou maken om de entiteit of persoon te traceren.

• Elke transactie of informatie wordt verzonden via een netwerk van computers verspreid over de hele wereld.

• Een historiek van alle transacties is toegankelijk voor alle actoren van de betreffende Blockchain.

• Een consensus van alle nodes beveiligt het systeem telkens wanneer informatie wordt toegevoegd: de gegevens komen ondertekend aan en worden vervolgens geauthenticeerd.

• Elke transactie wordt vastgelegd in een datablok. Wanneer een blok ‘opgevuld’ is wordt er een nieuw blok aangemaakt en het is direct gekoppeld aan het vorige door zijn digitale Hash. Vervolgens wordt er automatisch en onmiddellijk permanent een kopie gemaakt in het hele netwerk. Dit is wat de versleutelde informatie op de Blockchain onveranderlijk maakt en bijna onmogelijk te wijzigen.

Waar wordt Blockchain voor gebruikt?

Het gebruik van de Blockchain heeft vele voordelen:

• Bestrijding van piraterij van bijvoorbeeld films, video’s en muziek: met internet is het downloaden van artistieke werken gemeengoed geworden hoewel gereguleerd. Blockchain-technologie maakt het mogelijk om deze piraterij tegen te gaan.

• Systeembeveiliging en authenticatie van operaties: de markt voor namaak is welvarend en het internet faciliteert illegale handel omdat de validatie van een transactie wordt uitgevoerd door een reeks verschillende gebruikers die elkaar niet kennen. Dit beschermt tegen het risico van kwaadwillende bedoelingen of kaping aangezien de nodes het systeem bewaken en elkaar controleren.

• Archivering van medische gegevens en delen van het medisch dossier: de medische informatie van ieder van ons van zowel zeer persoonlijke als intieme gegevens die vertrouwelijke behandeling verdienen. Maar waarvan de kennis door derden essentieel blijkt te zijn in geval van nood, ongeval, ziekte of enige andere situatie van bewustzijnsverlies.

• De snelheid van transacties: dankzij het feit dat de validatie van een blok slechts enkele seconden tot enkele minuten duurt.

• Productiviteits- en efficiëntiewinsten: gegenereerd dankzij het feit dat de Blockchain de organisatie van uitwisselingen toevertrouwt aan een computerprotocol en welke de transactie- of centralisatiekosten, die in traditionele systemen bestaan, ​​mechanisch vermindert (financiële kosten, controle of certificering, gebruik van betaalde tussenpersonen voor hun dienst, automatisering van bepaalde diensten enz.).

De grenzen van Blockchain

Ondanks al zijn beloften heeft Blockchain-technologie zijn grenzen:

• Een Blockchain vervangt intermediairs niet volledig. De Blockchain kan bijvoorbeeld niet zelf de echtheid van een diploma certificeren: het kan de permanente authenticatie ervan garanderen als een instelling het op het netwerk registreert. De belofte om zonder toezichthoudende instantie te kunnen is niet in alle situaties wenselijk. Anderzijds blijft de gebruiker afhankelijk van het platform dat een gebruikersinterface biedt voor deze Blockchain.

• Blockchain-projecten zijn niet waterdicht. De automatisering van bewerkingen die op een blockchain zijn vastgelegd zijn garanties voor veiligheid en transparantie. Het uitbuiten van een fout door een hacker is echter een risico waarmee altijd rekening moet worden gehouden.

• Sommige Blockchains zijn energie-intensief. Het Proof of Work-validatiesysteem, dat door veel Blockchains (waaronder Bitcoin) wordt gebruikt, zorgt voor de beveiliging van het register en verbruikt veel energie.

• De Blockchain is in theorie niet onkwetsbaar voor aanvallen. Het blijft uiterst onwaarschijnlijk dat een Blockchain in gebreke blijft. Netwerkarchitectuur maakt aanvallen van hackers niet alleen kostbaar en ingewikkeld maar beperkt ook de aard van mogelijke hacks. De 51%-aanval (ook bekend als de Gold Finger-aanval die bestaat uit het verzamelen van meer dan 50% van de totale rekenkracht van het netwerk) is echter statistisch niet onmogelijk; het is al uitgebreid bestudeerd. Zijn actie is beperkt tot het niet valideren van transacties of dubbele uitgaven. Het verzamelen van meer dan de helft van de rekenkracht ( capaciteit of valuta-eenheden) is een afschrikmiddel. Een dergelijke aanval zou een enorme financiële investering vergen om de benodigde rekenkracht te verkrijgen en het zou voor de aanvaller moeilijk zijn om anoniem te blijven. Bovendien zou de hack snel worden geïdentificeerd: gebruikers zullen er waarschijnlijk niet voor kiezen om door te gaan op het gehackte kanaal.

Médiatrice NKURUNZIZA