Wat is Bitcoin en Blockchain

El Salvador werd het eerste land dat de Bitcoin als wettig betaalmiddel zoals de Amerikaanse Dollar heeft aangenomen ondanks dat er tegen dit besluit stemmen zijn geuit. We zullen in toekomstige edities op dit debat terugkomen en is het aan ons om over deze revolutionaire Bitcoin te praten en ook over de valuta en de software die het beheert, beter bekend als Blockchain. Volgens specialisten is de Bitcoin een virtuele valuta en om het te begrijpen moet je daarom eerst valuta begrijpen: de geschiedenis en hoe het werkt.

Om het simpel en kort te houden: uitwisselingen werden gemaakt door ruilhandel. Valuta werd door de Duitse kolonisatoren in Burundi geïntroduceerd om ruilhandel te vervangen. Dit was overal het ruilmiddel vóór de uitvinding van de valuta. Een paard werd bijvoorbeeld verwisseld voor twee ossen. Of er waren 3 zakken sorghum nodig om te verwisselen met een schoffel. Ruilen bleek erg ingewikkeld. Er moesten zware goederen worden vervoerd om het te ruilen voor een item, afhankelijk van en in afwachting of het zeldzaam is. Hoe zeldzamer het is, hoe duurder het is. Het is de eeuwige wet van vraag en aanbod. De andere moeilijkheid is om te vragen: wat zal de verkoper doen die een enkele zak sorghum wil? Ruilen met een derde van zijn schoffel?

Barter presenteerde beperkingen en complicaties. En mensen hebben altijd inventiviteit gebruikt om hun leven gemakkelijker te maken. Het werd daarom vervangen door primitieve valuta’s. De primitieve munten waren voorwerpen zoals dierentanden, messen, koperen staven en bronzen halskettingen. De Romeinse militairen werden betaald in zout, vandaar het woord ‘salaris’ (= ”salary”). Omdat goud een zeldzaam metaal was, was het duur. En het wordt valuta omdat gouden munten worden gemaakt voor de handel. Behalve dat het waardevol is en je het dus angstvallig moet bewaken is het belangrijk om dit goudstuk niet kwijt te raken. Hier komt de goudsmid centraal te staan. De zilversmid wordt al snel de goudkluis voor veiligheid. In ruil voor deze gouddepot geeft de zilversmid een depositocertificaat. Het is daarom gemakkelijk om rond te lopen. Net als goudbeleggers, zoals we zullen zien, is de goudsmid de voorouder van de bankier.

Goudsmeden merken al snel dat gouddeposanten hun goud niet komen zoeken. Depotbewijzen worden tussen hen doorgegeven als middel om goederen te ruilen. Deze certificaten, een ondertekend stuk papier, zullen de bankbiljetten zijn die we vandaag kennen. Dus omdat ze erg slim waren en wilden winnen begonnen ze meer depositocertificaten uit te geven dan dat ze goud in de deposito hebben. Ze zouden bijvoorbeeld het drievoudige aantal goudcertificaten dat ze in de voorraad hebben kunnen verdelen. Voor 1.000 ton goud konden ze meer dan 3.000 depositocertificaten uitdelen. Dit werkte toen omdat de deposanten niet tegelijkertijd om hun goud kwamen vragen. Dus zo begonnen de goudsmeden, van de voorouders van bankiers, geld uit te lenen dat ze niet hadden. Het is een beetje gek maar zo werkt het sinds de 17e eeuw en zo werkt het nog steeds. In de wereld worden munten gebruikt maar ze zijn niet meer in goud. Ze zijn in een metaal dat niet te veel waarde vertegenwoordigt. De munt vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid geld zoals bankbiljetten. Munten en bankbiljetten zijn alleen waardevol als we erop vertrouwen dat ze ons in ruil daarvoor goederen zullen opleveren. Dat is alles. Het hele bank- of geldsysteem is gebaseerd op vertrouwen. Dit is waarom we praten over fiat geld.

Aan de andere kant en op een heel beknopte manier laten we niet vergeten dat tot 1914 alle valuta’s werden gewaardeerd door goudreserves in haar bezit. We hebben het over de gouden standaard. Later in 1944 monopoliseerde alleen de Dollar de convertibiliteit in goud. In 1971 verlieten de Amerikanen de goudeenheid om de bankbiljettendrukmachine beter te laten werken. Valuta’s kunnen onderling worden gewijzigd zonder een beroep te hoeven doen op de waarde van goud. 1 Dollar is inwisselbaar voor bijvoorbeeld 1,30 Euro. En technisch gesproken heet dit: zwevende beurzen.

Ten slotte staat er eigenlijk geen geld op uw rekening. Wanneer iemand een geldsom naar uw rekening overschrijft voegt een bank dit door middel van een bankoverschrijving toe aan een database op het computersysteem van de bank. Bankbiljetten of munten die u in uw zak draagt zijn waardevol: Fiatgeld. Het geld in de database van het bankcomputersysteem komt overeen met een belofte van de bank dat zij dit bedrag aanhoudt. Het is schriftuurlijk geld. Aangezien de huidige economie is gebaseerd op het aanvragen van een lening om een ​​auto te kopen voor 15.000 euro, voegt de bank de database toe ten behoeve van uw + 15.000 euro rekening. Banken creëren geld door krediet te verstrekken. Wat moet worden onthouden is dat banken essentiële intermediairs blijven in de monetaire operatie.

We hebben zojuist gesproken over de valuta en zijn geschiedenis en  evolutie. Evenzo, om Blockchain en Bitcoin te begrijpen, moet men eerst crypto-anarchisten waarderen, begrijpen en identificeren. Wie zijn zij ? Het zijn deze computergenieën die weten hoe het internet werkt en die weten hoe ze informatie op netwerken moeten beschermen. Net als anarchisten in de politiek die de staat willen vernietigen zijn crypto-anarchisten allergisch voor het idee dat hun gegevens in handen van anderen kunnen vallen. Informatie is macht. Ze willen geen toegang geven tot hun gegevens om het uit de hand te laten lopen.

Het was in 2008 dat een zekere Satoshi Nakamoto een document van 10 pagina’s publiceerde waarin wordt uitgelegd hoe de Bitcoin werkt die hij net heeft ontdekt. Als u zich een grootboek voorstelt is het een document waarin iemands uitgaven (geld wat uitgaat) en wat ze worden betaald (geld dat binnenkomt) worden opgeschreven. Op 29-11-2021 betaalt Charles Leon 300 euro en 30-11-2021 betaalt Leon John 50 euro, die Charles 30 euro betaalt op 2 december 2021 enzovoort. Er bestaat niet zoiets als een Bitcoin-munt. Bitcoin is het grote grootboek dat vertelt wie aan wie heeft betaald en wanneer. Dit is geen papieren boek maar bestanden die blokken worden genoemd. En zoals in een boek zijn de pagina’s beperkt want als ze vol zijn beginnen we aan een andere enzovoort. Om ze niet kwijt te raken nummeren we ze: book1, book2… en we moeten ook een link leggen tussen het boek om een ​​logisch vervolg tussen de boeken te verzekeren. Dus elk boek zal de samenvatting van het vorige boek bevatten die het koppelt aan het volgende… enzovoort. Zoals ik al eerder zei zijn Bitcoin bestanden die blokken worden genoemd. En blokken die na elkaar zijn verbonden vormen een keten van blokken en dit wordt de Blockchain genoemd. Dus wordt de samenvatting van het ene blok om het met het volgende te verbinden gedaan door wiskundige functies die de cijfers en letters combineren en dit wordt de Hash genoemd. In deze computerbestanden die blokken worden genoemd wordt de koppeling ertussen niet gemaakt door woordsamenvattingen maar door deze wiskundige Hashfunctie, in de virtuele wereld van crypto-anarchisten de vuistregel en gegevensbescherming. Deze Hash-formule is niets meer dan een taal van bescherming van gegevensvergrendeling. Dus zo beschermt Bitcoin zichzelf tegen mensen die het systeem willen hacken om rijk te worden.

De samenvatting van de geschiedenis van geld heeft u in staat gesteld te begrijpen hoe het werkt door de bank als essentiële tussenpersoon voor transacties te hebben. De Bitcoin is een beschermde valuta waarvan de transacties ook blijven tussen degenen die de sleutel hebben. In onze volgende editie bespreken we hoe de Bitcoin werkt.