Verkrachting vanwege een gestolen telefoon

Het evenement vindt plaats in de stad Kavumu, 20 km ten noorden van de stad Bukavu. Kavumu, een stad die bruist door de nabijheid van de luchthaven en een groot kamp voor vredeshandhavers van de VN-missie in Congo, is één van de steden waar veel misdaad voorkomt.

We zullen ons de massale verkrachtingen herinneren die zijn gepleegd tegen de kinderen van Kavumu met de medeplichtigheid van een provinciale afgevaardigde en leider van een lokale militie.

Kavumu is een stad op het grondgebied van Kabare waar van 2012 tot 2015 minstens 40 gevallen van verkrachting van minderjarigen werden geregistreerd. Volgens de UNJHRO vermelden verschillende rapporten van NGO’s en van de gerechtelijke autoriteiten ongeveer twintig gevallen van verkrachting van kinderen onder de 12 jaar en ongeveer dertig andere gevallen van verkrachting van kinderen tussen 12 en 17 jaar oud. De meeste verkrachtingen deden zich voor in 2014 met maar liefst dertig gevallen.

Ondanks de veroordeling van deze politicus gaan de verkrachtingen door in deze administratieve entiteit.

In juni 2018 werden twee politieagenten, onder het voorwendsel van  aanhouding van twee minderjarige meisjes die verdacht werden van telefoondiefstal, voor het eerst naar het op dat moment gesloten politiebureau gebracht.

De politieagenten vonden niets beters dan hun slachtoffers mee te nemen in een woning van een van de agenten en hen daar te mishandelen.

Inderdaad, de telefoon is zowel een gewaardeerd als begeerd hulpmiddel. Zo heeft zich een netwerk van telefoondieven binnen de gemeenschap gevestigd.

Dit keer zijn het twee jonge meisjes die, uiteraard ten onrechte, worden beschuldigd van telefoondiefstal.

De Vereniging van Vrouwelijke Advocaten van Congo (Afejuco) ondersteunt slachtoffers van seksueel geweld in de stad Bukavu en op het grondgebied van Kabare.

Dankzij het rechtsgeldig en gerechtelijke pleidooi van Afejuco werden de twee politieagenten, daders van verkrachtingen van minderjarigen, in 2018 veroordeeld door de militaire garnizoensrechter van Bukavu. Ongelukkig met het vonnis in de eerste graad gingen de beklaagden in hoger beroep.

Een zitting betreffende de kwestie van seksueel geweld, georganiseerd door de militaire rechtbank van Zuid-Kivu, vond plaats in Walungu om het hoger beroep van de beklaagden te onderzoeken.

2006 Seksueel geweld Wetten Beperkte Impact

In 2006 keurde de Congolese regering twee wetten goed die specifiek bedoeld waren om het probleem van seksueel geweld aan te pakken. Deze wetten en de druk die tot hun goedkeuring heeft geleid, hebben enige invloed gehad ook al was die minimaal.

Een toenemend aantal zaken wordt berecht door militaire en civiele rechtbanken. Militaire justitiefunctionarissen in de DRC zijn beter geïnformeerd en lijken meer geneigd te oordelen over gevallen van seksueel geweld. Ze nemen ook aanvullende maatregelen om slachtoffers te beschermen als het om kinderen gaat. Bovendien hebben militaire rechtbanken het Statuut van Rome (van het Internationaal Strafhof) actief toegepast op gevallen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Ondanks deze verbeteringen blijft het een feit dat deze misdaden weinig zijn veranderd in omvang en wreedheid. De toestroom van nieuwe slachtoffers die aankomen in het Panzi General Referral Hospital gaat onverminderd door en vrouwen en meisjes komen in golven binnen bij het ziekenhuis wanneer in het gebied een nieuwe uitbraak van militiegeweld is.