Honger genezen, eindelijk…. door digitale technologie

Voedselzekerheid blijft een kritiek punt in bijna alle Afrikaanse landen. De landbouwproductie wordt vaak verstoord, wat resulteert in voedseltekorten of andere vormen van hongersnood met zeer verwoestende gevolgen. Klimaatverstoringen liggen aan de basis van deze gevaarlijke vermindering van de landbouwproductie. Er is soms zware regenval of minder regen en veel zon die gewassen vernietigen. De verschillende ziekten die planten aantasten mogen niet over het hoofd worden gezien. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan landbouwbeleid. Beleidsmakers in Afrikaanse landen hebben de landbouwsector volledig in handen.

Had Erik Orsenna niet gelijk toen hij zei dat “een land dat zijn landbouw verliest ook zijn ziel verliest?” De onverschilligheid waarmee Afrikaanse leiders de landbouw benaderen, bevestigt al dat veel Afrikaanse landen hun ziel hebben verloren, omdat ze stilletjes hun landbouw hebben verlaten. Toch produceert het land, dat de basis vormt van onze cultus en onze culturen, voedsel dat ons in leven houdt. Zeggen ze niet in de bijbel dat we van de aarde komen en dat we naar de aarde zullen terugkeren? Het land, dat mensen en levende wezens voedt bevat zowel het begin als het einde van levende wezens.

In Burundi, het land van mijn afkomst, leeft meer dan 90% van de bevolking van het bewerken van het land. Deze meerderheidstak van de bevolking produceert meer dan 70% van de rijkdom van het land terwijl de staat minder dan 10% van het budget aan de landbouwsector besteedt. Arm en in de steek gelaten door de staat hebben deze mannen en vrouwen van het agrarische platteland te maken met verschillende weersomstandigheden, plantenziekten en zelfs de zuurgraad van de bodem.

Dit artikel zal proberen te laten zien hoe het digitale systeem een groot deel van hun zorgen eenvoudig kan beantwoorden. Burundese boeren hebben nog steeds een machete bij zich. Maar tegenwoordig hebben ze ook, sommigen, een smartphone in hun bezit. De smartphone kan worden gebruikt om taken en gegevens vast te leggen. Het enige risico is natuurlijk om er afhankelijk van te worden.

De mogelijkheden die software en smartphone-applicaties bieden, kunnen een revolutie teweegbrengen in de landbouw in Burundi. Dit door effectief op weersituaties te reageren, om droogte of overstromingen te voorkomen die reeds bebouwde velden en afvalproducten bij de oogst kunnen beschadigen. Dat is niet alles. Software en smartphone-applicaties kunnen ook nuttige informatie opleveren om een ​​ziekte te herkennen, te achterhalen hoe deze te behandelen en te vertellen waar en wanneer kunstmest moet worden toegediend. Deze manier om informatie beschikbaar te stellen om de landbouw in Burundi te moderniseren (mits de staat er natuurlijk in investeert) stelt boeren in staat zich te concentreren op de kern van hun werk namelijk: de productie. Een dergelijke landbouw, onder de vleugels van digitale technologie, biedt ook de mogelijkheid om hun opbrengst en milieuprestaties aanzienlijk te verbeteren. Juist dankzij de kruisverwijzingen van beschikbare data.

Sociale netwerken worden hierbij essentieel omdat ze vlottere communicatiekanalen worden tussen boeren en bovenstroomse actoren in de keten. In de meest geavanceerde landen is digitale technologie zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de landbouwketen sterk ontwikkeld. Volgens Sysk, een online tijdschrift in het Frans dat regelmatig publiceert over digitale vooruitgang in de landbouw, biedt digitaal antwoord op elk van de stappen die de landbouw moet nemen in zijn werking. Of het nu gaat om het beheer van een akker, de organisatie van een veestapel, de inkoop van grondstoffen of de verkoop van de productie, digitaal is in alles aanwezig en ondersteunt het werk van de boer.

Er zijn recentelijk veel agrarische verkoopcentra geopend. Net als Amazon voor het grote publiek maken deze sites de online aankoop mogelijk van producten en gereedschappen die nodig zijn voor landbouwactiviteiten. In Frankrijk is er Agriconomie, dat meer dan 45.000 klanten heeft en zeer succesvol is geweest omdat het een hoge transparantie hanteert over de aangerekende prijzen, een bijzonder complex cijfer om te verkrijgen vóór de komst van dit model.

Dit wordt verklaard door het feit dat, mede door de coöperaties die deze producten verkopen, er vaak kosten voor klantenondersteuning en follow-up aan verbonden zijn. Er zijn veel online platforms voor de aankoop van verschillende landbouwproducten. Evenals InVivo, de grootste vakbond van Franse coöperaties. Ook deze sector maakt gebruik van economische samenwerking. Zo zijn er de afgelopen jaren veel sites verschenen om boeren met elkaar in contact te brengen om de toegang tot bepaalde tools of diensten te vergemakkelijken.

Twee grote bedrijven concurreren online om de verkoop van landbouwmachines. Dit zijn WeFarmUp en VotreMachine.com. Om die agrarische dienstverleners te kunnen vinden kunnen de boeren naar LinkinFarm gaan. En om boeren met elkaar te verbinden, staat Farmr tot hun beschikking. Dit is natuurlijk een professioneel sociaal netwerk tussen boeren. De kern van de zaak is dat geld niet over het hoofd wordt gezien door de digitale wereld. Iedereen weet dat het probleem van toegang tot kapitaal centraal blijft staan ​​bij boeren. Om projecten te financieren zet Miimosa een crowdfundingplatform op, geïnspireerd op een ander concept van een ander platform dat bekend staat als Kickstarter. Met het verschil dat Miimosa een functionaliteit voor boerenleningen heeft toegevoegd. Zo hebben individuen de mogelijkheid om in de landbouw te investeren en voordeel te halen uit hun investering.

Op het gebied van productie blijkt digitalisering even effectief in de stroom van boerenproducten. De Startup Performer en ComparateurAgricole zijn nuttige platforms op dit gebied van productstroom. De Startup Performer is een belangrijk hulpmiddel dat zorgt voor het monitoren van de landbouwproductieprijzen om op het beste moment te verkopen.

ComparateurAgricole biedt een hybride service tussen de online verkoop van grondstoffen en informatie over productieprijzen in de landbouw. Digitale technologie heeft kleine producenten ook in staat gesteld het hoofd te bieden aan grote landbouwbedrijven, met name door tools aan te bieden. Dit om veel dichter bij de eindconsument te komen. Digitale technologie heeft daarom veel oplossingen opgeleverd om het voor kleine boeren gemakkelijker te maken.

Om terug te komen op wat digitale technologie zou kunnen brengen voor de landbouwsector in Burundi, zouden we precies kunnen antwoorden:  er kan veel worden bereikt, uiteraard dankzij digitale technologie. Toegang tot kapitaal blijft de hoofdpijndossier van Burundese boeren. Hier kan digitale technologie veel bijdragen. Door veel oplossingen te bieden om wegen te openen naar de financiële markten die beschikbaar zijn voor landbouwkrediet. Het beheersen van klimaatverstoringen om zowel droogte als overstromingen tegen te gaan is ook het centrale probleem van de landbouw in Burundi en in dit verband kan digitale technologie helpen om deze problemen op te lossen. De weinige boerencoöperaties die in Burundi bestaan ​​en overleven hebben moeilijkheden op het gebied van beheer: om hun producten te verkopen op het moment dat het nodig is om winst te maken. Dit zijn dus oplossingen die digitaal aangeleverd kunnen worden. In onze volgende edities zullen we proberen de mogelijke effectiviteit van digitale technologie in Burundi te onderzoeken en aan te tonen door ons te concentreren op deze prioritaire sectoren: financiën, klimaat en marketing.

A.S.