Plattelandsjongeren en digitale technologie in de DRC:

De stad Sange is een van de gedecentraliseerde territoriale entiteiten die door de afkondiging van het ministerieel besluit van 2013 als een landelijke gemeente is opgericht. Meer dan vijf jaar na deze beslissing blijft de administratieve status van Sange dubbelzinnig. Deze stad heeft ongeveer 70.000 mensen, van wie de meerderheid jonge mensen zijn. Deze laatste zijn meestal inactief bij gebrek aan banen. Sommige jongeren ontwapenen zich echter niet en nemen initiatieven voor hun bevoegdheden.

De ervaring van de jonge Kado Leo trok onze aandacht. Hij is zowel student als agent bij telecommunicatiebedrijf Airtel: “Ik combineer studies met mijn baan als tussenpersoon van telefoonkredieten. Naast deze activiteit heb ik een telefooncel met een apparaat om de telefoons op te laden omdat de stad niet van elektriciteit wordt voorzien. Door deze gecombineerde activiteiten kan ik mijn studie betalen; de mobiele telefoon maakt het voor ons gemakkelijker om te communiceren en geld over te maken”.

Lesgeven in computerwetenschappen op het platteland:

Stanislas is 34 jaar oud, hij doceert computerwetenschappen aan het schoolcomplex La Grâce. Hij vertelt over zijn ervaring: “In deze landelijke omgeving zijn er in relatie tot deze computercursus veel uitdagingen. Praktijklessen zijn bijna onmogelijk door het ontbreken van computerapparatuur voor de leerlingen. Naast deze moeilijkheid is er het probleem van voldoende elektriciteit om de computers draaiende te houden. De school heeft geen computer; voor mijn les gebruik ik een privécomputer en deze voldoet niet aan de behoeften van onze studenten. Ik geef de computercursus aan alle klassen. Studenten hebben geen toegang tot deze computer en kunnen daarom de geleerde theorie en de praktijk niet relateren. Van de 45 leerlingen in een klas duurt het begrijpen van de werking van toetsenborden weken vanwege het gebrek aan computers. Leren op één computer voor een klas van 45 leerlingen, gedurende 50 minuten lestijd, is een utopie. Het is echt ingewikkeld”.

Ondertussen is de toegang tot Android-telefoons nog steeds beperkt onder jongeren. De meerderheid van de studenten kan zich geen telefoons met geweldige apps veroorloven. De Internetverbinding is ook een probleem. Elke gebruiker krijgt tegen hoge kosten veel GB op zijn telefoon. In de hele stad biedt geen enkele openbare dienst toegang tot de internetverbinding. Naast de tegoeden om de telefoon te voeden, gebruikt de gebruiker de telefooncel om het apparaat van elektrische energie te voorzien. De kosten van de heffing bedragen 200 Congolese Frank.

Digitaal blijft essentieel!:

Ondanks de uitdagingen, die de toegang tot digitale technologie in plattelandsgebieden met zich meebrengt, blijven jongeren nog steeds digitaal. Faradja studeerde aan de Universiteit van Lubumbashi. Met een graad in Internationale Betrekkingen combineert Faradja het lesgeven en het zitten in een lokaal bestuur. Hij is ook plaatsvervangend stadshoofd van Sange. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zijn in de uitoefening van zijn taken een waardevolle, maar soms ontoegankelijke bijdrage.

“Het is waar dat de twee functies moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. In deze wereld waar computers essentieel zijn is het moeilijk, omdat het moeilijk is om toegang te krijgen tot het internetnetwerk en dit problemen oplevert. Als we geen gemakkelijke toegang tot internet hadden, denk ik dat het moeilijk zou zijn om de twee taken te combineren. De zaken zijn moeilijk; met de economische situatie van ons land en van onze omgeving, ook waar toegang tot internet middelen vereist; ik gaf twee jaar terug informatica en tot op de dag van vandaag is de situatie nog niet veranderd en de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd, hadden betrekking op de internettoegang. Het internetnetwerk bestaat niet, behalve per telefoon ”.

De rol van digitale technologie in een stad die wordt geteisterd door onveiligheid:

Als bestuursorgaan van Sange pleit Faradja voor een internetinstallatie op het kantoor van de stad. In deze gemoderniseerde wereld zou men over geschikte apparatuur moeten beschikken om toegang te krijgen tot realtime informatie. Toch gebruiken we de telefoon om te communiceren met gemeenten en provincies. Deze communicatie is duur en het netwerk is onstabiel. De DRC kan niet functioneren zonder een betrouwbaar en stabiel computernetwerk en apparatuur en dat moet beginnen bij de staatsdiensten, benadrukt Faradja.

Het werk van de workshop over het digitale transformatieprogramma van de DRC voor 2023:

Het werk dat op woensdag 23 juni 2021 in Kinshasa werd gelanceerd door premier Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, zou de oplossing moeten zijn waarmee de DRC zijn ontwikkelingsdoelstellingen kan bereiken.

“De regering van de Republiek is de weg van groei en ontwikkeling ingeslagen. Daarom heb ik digitaal genoemd als een van de grote pijlers van het rijksprogramma dat aan de landelijke vertegenwoordiging is aangeboden. Bij de presentatie van dit programma heb ik benadrukt dat het nodig is om het nationale digitale programma om te vormen tot een praktische pijler van het overheidsoptreden. Deze workshop is de realisatie van deze inzet. De vastgestelde diagnose, de ondervonden beperkingen, evenals de ervaringen van andere landen, hebben ons ervan overtuigd dat digitale technologie ook een betere oplossing kan en moet zijn om ons land in staat te stellen deze ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken ”, betoogde Sama Lukonde.

Door Bernardin SEBAHIRE

Media-expert bij ISDR / Bukavu