Digitale bankdiensten in de DRC

De kantoren van de TMB Bukavu bank bevinden zich aan de Avenue Patrice Emery Lumumba in de gebouwen van de voormalige Volksbank. Recht voor TMB Bukavu staat een geldwisselkantoor met een reclamebord waarop staat: “Pepele Mobile: de oplossing om al mijn financiën te beheren via mijn mobiel. Pepele Mobile, laten we bankieren revolutionair veranderen!”

De balie van Pepele Mobile wordt beheerd door Amisi John die in de dertig is. Na een studie bedrijfseconomie in Bujumbura begon John in november 2019 als zelfstandig vertegenwoordiger in dit bedrijf te werken. Vanaf de lancering wordt de Pepele Mobile-applicatie gewaardeerd door klanten. Vanaf de 20e van elke maand wordt de loonadministratie voor ambtenaren uitbetaald in de provincies van de DRC. In deze periode wordt TMB Bank overspoeld door klanten, veelal ambtenaren.

Leraren, politie, militairen en andere klanten trekken massaal naar de balies van de bank voor het opnemen van hun maandsalarissen. Sommige klanten komen uit de directe omgeving maar ook uit de verre omgeving en reizen tot 100 km om de bank in de stad te bereiken. Door het uitvallen van de internetverbinding zijn sommige klanten uit de (verre) omgeving gedwongen 48 uur te wachten op hun uitbetaling. Het was in deze context dat het Pepele Mobile-systeem is ontstaan. Een applicatie die werd gecreëerd in de context van bankdienstverlening dankzij het creatieve denken van jonge academici.

Ondanks het bankieren van de salarissen van Congolese staatsagenten blijft de toegang tot banken toenemen, zoals blijkt uit een hoge Congolese autoriteit: “Toen we in 2007 aankwamen ontvingen senatoren en politiek en administratief personeel hun loon in Congolese franken. Ze kwamen thuis met loonzakjes, waardoor ze werden blootgesteld aan allerlei soorten onzekerheid. Ik heb deze achterhaalde procedure beëindigd, door de loonlijst te dollariseren en te digitaliseren”, aldus Léon Kengo.

Als onderdeel van dezelfde dynamiek zet de nieuwe handelsbank Equity-BCDC zich in om de uitdaging aan te gaan om de Congolese economie te ondersteunen. Dit door de toegang tot banken voor alle Congolezen te bevorderen en kleine en middelgrote ondernemingen te financieren. Célestin Mukeba (Managing Director van Equity-BCDC) zet de prioriteiten voor zijn actie uiteen: “Het eerste is om de financiële inclusie of het bankwezen te verbeteren. Vandaag schommelt het rond de 7%. Dat is erg zwak. Terwijl in andere landen zoals Kenia zitten we bijvoorbeeld op 80%. Je kunt geen economische ontwikkeling hebben zolang mensen of bedrijven worden uitgesloten van de bankensector. Dus dat wordt een verandering die we gaan doorvoeren “.

Wat is de uitkomst… meer dan 5 jaar na het bankieren?

Slechts 4% van de bevolking heeft immers een traditionele bankrekening. Het zijn dus de toepassingen voor mobiel betalen die worden aangeboden aan al die mensen die geen gebruik maken van een bankdienst.

Professor Mutabazi Augustin is een econoom en registeraccountant. Hij geeft zijn analyse van deze hervorming:

“Toegang tot banken heeft fraude verminderd omdat er veel fictieve agenten werden betaald door de openbare schatkist. Met deze hervorming zijn er aanzienlijke besparingen geweest. Maar de hervorming is niet zonder problemen verlopen. De grootste moeilijkheid is dat de banken niet overal verspreid zijn. Banken zijn slechts in een paar grote steden aanwezig en daarom vinden binnenlandse ambtenaren, die buiten de stad wonen, het buitengewoon moeilijk om hun geld op te nemen. Ze worden niet eens geïnformeerd dat de rekeningen zijn gefinancierd, ze komen om te verifiëren. Stel je voor: iemand die komt controleren of de rekening is gefinancierd en hij arriveert en ervaart dat het nog niet is gedaan omdat het aan het einde van de maand is. Hij vertrekt weer of hij blijft omdat hij verneemt dat de rekening is ingevuld maar niet toegankelijk is en omdat de wachtrij lang is. Dit fenomeen is zichtbaar tijdens de betaalperiode aan het leger, de politie en andere functionarissen. Er staan ​​meer dan 500 mensen voor de banken. Deze laatste openen niet genoeg loketten ook omdat het een kostenprobleem is. Daarom komt het voor dat een agent 3 dagen in Bukavu blijft om het equivalent van 100 dollar te ontvangen “.

Digitaal als uitweg

Geconfronteerd met deze uitdagingen zou digitale technologie het vervoer van tickets verminderen. Het voordeel van de DRC is dat de Congolezen vaak technologische sprongen maken. Dit is het geval van een boer die nog nooit een typemachine heeft aangeraakt maar die nu toegang heeft tot de computer; hij heeft nog nooit een thuis- aansluiting van telefoon gehad maar hij werkt wel met een digitale telefoon. Iedereen weet tegenwoordig hoe hij in zijn dorp telefonisch geld kan ontvangen, ondanks de hoge opnamekosten van ongeveer 1%. Dit systeem is een stap vooruit ten opzichte van de oude manier om elke maand tonnen bankbiljetten te vervoeren.