Helpt digitale technologie de armen?

Technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de hele wereld in die zin dat de hele planeet een klein dorp is geworden. De spectaculaire groeisnelheid van de wereldeconomie, versterkt door snelle technologische veranderingen, was ongekend. Het heeft het welzijn en de levensstandaard van miljarden van de armste mensen verbeterd.

Sinds de 18e eeuw zijn westerse samenlevingen de moderniteit ingegaan. Mensen trekken zich geleidelijk terug uit religieuze overtuigingen om menselijke vooruitgang te bouwen op basis van individuele vrijheid, rede en wetenschap. Cult heeft plaats gemaakt voor cultuur. Tegelijkertijd met de culturele transformatie, valt de industriële revolutie van het einde van de 19e eeuw op door haar radicale vooruitgang in wetenschap en technologie, waarvan de cycli van technologische ontwikkeling economische, demografische en vooruitgangsgroei hebben gecreëerd. Religie heeft niet langer het antwoord op alles ten gunste van wetenschap die ongelooflijke technologische vooruitgang genereert.

Dit is hoe de mens zichzelf bevrijdt van de beperkingen van de natuur: Door de beheersing van steenkool en de stoommachine die overeenkwam met de eerste industriële revolutie, daarna van olie en elektriciteit die samenviel met de tweede industriële revolutie. Deze domesticatie van energie heeft het mogelijk gemaakt om de landbouwproductiviteit te verhogen. De strijd tegen honger is zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in het Westen gewonnen. Stroomopwaarts profiteert de landbouw van petrochemicaliën, door het gebruik van invoer van meststoffen en fytosanitaire producten, om de productie te verhogen. Stroomafwaarts maakt de energievoedselverwerkings- en conserveringsindustrie voedseldiversificatie en voedselbewaring voor langere tijd mogelijk. Deze voedselbank vestigt zich als een “wapen” tegen honger.

Tegelijkertijd leidt de vooruitgang in de geneeskunde tot een daling van het sterftecijfer en helpt het om infectieziekten te beteugelen. Sinds Robert Koch en Louis Pasteur worden ziekten gedefinieerd door hun oorzaken en niet door hun symptomen. De verdeling van water door energie zorgt voor een enorme vooruitgang op het gebied van hygiëne en dit luidt het begin in van een spectaculaire vooruitgang in de volksgezondheid. Het is ook de vooruitgang van de uitvinding van laboratoriumapparatuur die de diagnoses van ziekten en geneesmiddelenonderzoek bevordert.

Deze aanzienlijke technische vooruitgang vertaalt zich vervolgens in een ongekende uitbreiding van de wereldbevolking. Na een langzame groei (van de veertiende eeuw tot het einde van de zeventiende eeuw) zal het zich in drie eeuwen met twaalf vermenigvuldigen. Het gaat van 600 miljoen mensenzielen in het jaar 1700 naar acht miljard in 2019. Sinds 1945 is de wereld gegroeid en getransformeerd. De technische en menselijke ontwikkeling is zo snel en wijdverbreid dat het de “grote versnelling” wordt genoemd. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog willen mensen het leven “verslinden”. De menselijke bevolking is verdrievoudigd en het energieverbruik is verzesvoudigd. Deze toename van de bevolking gaat gepaard met een versnelling van de consumptie. Nu al is het aantal personenauto’s in omloop gestegen van 40 miljoen in 1945 naar 1 miljard in 2019. Door deze extrapolatie stellen we ons voor dat ook het aantal personenauto’s in de wereld zal toenemen.

Maar het is de ontdekking van internet en alles wat daarmee samenhangt, wat begin jaren negentig de hele wereld van streek zal maken. Van de miljarden laptops die worden verkocht, komen er vanaf 2018 miljarden smartphones bij. Amper 10 jaar eerder bracht Apple 1,4 miljard smartphones (IPhone) op de markt en in 2019 hadden meer dan drie miljard mensen een smartphone.

 Een duizelingwekkende toename als we weten dat de levensduur van een smartphone niet langer is dan 2 jaar. Dit vormt inderdaad een van de grootste uitdagingen bij de productie van smartphones, waarvan de productie meer natuurlijke hulpbronnen verbruikt. Met een aanzienlijke impact op het milieu en de stabiliteit van zogenaamde fragiele landen.

Vooruitgang in de technologie heeft ook geleid tot geavanceerde onderzoeken om misdaden op te lossen. Bijna (afgezien van Xavier Dupont de Ligonès, een Fransman uit Nantes, die tien jaar geleden verdween nadat hij zijn hele familie had vermoord) worden alle misdaden opgelost dankzij essentiële technologische ontwikkeling. De mobiele telefoon en vooral smartphones geven de eerste aanwijzingen van misdrijven. Door geolocatie kan een crimineel worden aangehouden met zijn eigen mobiele telefoon.

Andere geavanceerde technieken worden gebruikt om criminelen op te sporen en zelfs te ontcijferen. Bewakingscamera’s die op elke straathoek zijn weggestopt, zijn favoriete instrumenten van rechercheurs. Alle smartcards die we gebruiken voor de bank, de bus en als identiteitskaart kunnen aanwijzingen geven over waar we zijn en een alibi in een fractie van een seconde vernietigen. Maar het zijn DNA-vingerafdrukken die de grootste doorbraak zijn in de strijd tegen criminaliteit. Het DNA dat op de plaats van de misdaad is aangetroffen, is sluitend bewijs.

Technologische vooruitgang, waardoor we gemakkelijk en snel toegang hebben tot onze behoeften, zoals bankrekeningen of gegevens op internet, maken ons leven gemakkelijker. Maar ze kunnen ook worden gebruikt om ons te bespioneren of zelfs onze privacy te schenden. En toch zijn we nog niet klaar met deze technologische vooruitgang. Binnenkort zullen kleine gadgets geproduceerd door kunstmatige intelligentie deel uitmaken van ons leven. Waarschijnlijk kunnen kleine gadgets worden gebruikt om ons lichaam te verkennen en waarschuwingen te geven voor bepaalde ziekten, zoals kwaadaardige kankers. Vliegtuigen zullen zichzelf automatisch kunnen besturen en andere ontdekkingen, hoe verrassend ze ook zijn, zullen opduiken.

De wereld wordt echter nog steeds gedomineerd door ongelijkheden in rijkdom. Sommige rijkere landen concentreren de voordelen van deze technologische vooruitgang, terwijl andere niet uit het stenentijdperk vandaan gekomen zijn. In verschillende Afrikaanse landen slagen maar weinig burgers erin zich een smartphone te veroorloven. Soms is de prijs hoger dan het salaris van een gemiddelde universiteitsambtenaar. Geconfronteerd met deze ongelijkheid, gaan ze over op vindingrijkheid. Ze nemen tweedehands telefoons in of ze vallen terug op slordige en goedkopere telefoons die in China voor de armen zijn gemaakt. Zullen deze technologische vooruitgangen, die de mensheid wonderen heeft gebracht, de verandering van de geschiedenis van Afrika betekenen? Zullen ze Afrika te hulp komen om te vechten tegen zijn plagen: honger, gezondheid, dakloos zijn, corruptie, staatsmisdaden, mensenrechtenschendingen en onrecht …? Deze site heeft tot doel de voortgang van de technologie in bepaalde Afrikaanse landen te inventariseren en de prioritaire sectoren te verkennen die ontwikkeld moeten worden voor het welzijn van de mensen in Afrika.